ภาพกิจกรรม
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
วันนี้เทศบางเมืองบางกรวย นำโดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางกรวย รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน จิตอาสาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ตาม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ วันโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย

Page 1 of 9 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...