ภาพกิจกรรม
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบางกรวย-จงถนอม
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองบางกรวยร่วมกับจิตอาสา ร่วมใจกัน ทำความดีด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบางกรวย-จงถนอม ตั้งแต่แยกเทอดพระเกียรติไปจนถึงวัดโพธิ์บางโอ

Page 1 of 10 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...