ภาพกิจกรรม
  โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ และทราบกฎหมายเพื่อไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง
ปัจจุบันสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ทั้งสื่อสัคมออนไลน์ การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีการแชร์ข้อมูลกันได้ทั่วโลก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น ๔

Page 1 of 10 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...