ภาพกิจกรรม
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางบก ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองบางกรวย จัดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาทางบก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยถวายเทียนพรรษาทั้ง ๑๗ วัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

Page 1 of 10 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...