News

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Aug 29, 2022

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download