News

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินในที่ดินเช่าวัดโบสถ์ (ร้าง) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Date Jul 22, 2022

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนที่ดินในที่ดินเช่าวัดโบสถ์ (ร้าง) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี