News

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jul 18, 2022Download