News

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jun 06, 2022

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพียรธรรม-สมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)