News

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date May 26, 2022

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)