Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Jan 20, 2022