Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจา

Date Jul 21, 2021