Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงกวาดข้าง จำนวน 5 ชุด กองสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Jun 18, 2021