Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ จำนวน 95 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Apr 02, 2020