ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่พนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

Date Nov 19, 2019