Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบะอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Oct 12, 2019