ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสีีเป็นพนักงานจ้าง โครงการบริหารจัดกาและพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Date Mar 01, 2019