Bids News

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๒) และปรับแผน-ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Date Mar 01, 2019