Publication

หมวดหมู่

Sep 01, 2021 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 10
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 10 Download
Jul 07, 2021 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) Download
Jul 02, 2021 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 9
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 9 Download
Jun 11, 2021 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 8
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 8 Download
Jun 11, 2021 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 4 ) แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ครั้งที่ 7 ) Download
Jun 11, 2021 ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6
ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 Download
Nov 27, 2020 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) เทศบาลเมืองบางกรวย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) เทศบาลเมืองบางกรวย Download
Jun 25, 2020 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) Download
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) Download