สถานที่ท่องเที่ยว

วัดโพธิ์เผือก

Date Feb 18, 2019

วัดโพธิ์เผือก

ที่ตั้ง : ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นวัดดั้งเดิมของชาวสวนบางกรวย
 
ตามประวัติบอกเล่าสร้างขึ้นแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี 2302 ได้วิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2309 บนเนื้อที่ 9 ไร่เศษ ยังมีโบสถ์ (ปัจจุบันใช้เป็นวิหาร) และพระประธานศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นให้เห็น
 
ปูชนียสถาน/วัตถุที่สำคัญ :
  • อุโบสถ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2535 พระประธานมารวิชัยหน้าตัก 60 นิ้ว  ใต้โบสถ์ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งให้ผู้ที่ศรัทธามาลอดโบสถ์สะเดาะเคราะห์ ลูกนิมิตหยก ลูกนิมิตของอุโบสถ์ทั้งหมดเป็นหยกโดย 8 ลูก ฝังไว้ในตำแหน่งเสมาทั้ง 8 ทิศ ตามพุทธบัญญัติ ลูกที่ 9 อยู่กลางโบสถ์  ปัจจุบันได้เจาะช่องให้ชมและอธิษฐานสัมผัสรับพลังจากลูกนิมิตได้วิหาร ใช้เป็นโบสถ์มาจนถึงปี 2540 ภายในมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ปิดทอง ปางมารวิชัยสร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุประมาณ 400 - 500 ปี งดงามมาก แกะจากหินทรายแดงลงรักปิดทอง  ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำวัตรและปฏิบัติธรรม
  • วิหารหลวงพ่อโสธร ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วสารทิศ  ในวิหารยังมีพระสังกัจจายน์ เจ้าแม่กวนอิม เสด็จพ่อ ร.5 และท้าวจตุคามรามเทพด้วย  พระสังกัจจายน์ พระสีวลี และเจ้าแม่กวนอิม พระอรหันตสาวก/พระโพธิสัตว์ ที่มีฤทธานุภาพในด้านเสริมโชคชะตา สร้างความสำเร็จในอาชีพ การงาน การศึกษา และครอบครัว ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยาโดยตรง
เจ้าอาวาส :
  • หลวงพ่อเฉื่อย ปภสฺสโร ( - 2535)
  • พระครูสถิตสมณวัตร (มานิตย์ อินฺทโชโต) ดำรงตำแหน่ง 2535 - 2559
  • พระปลัดนนท์ กิตฺติปญฺโญ (บุญแพ) ดำรงตำแหน่ง 2559 - ปัจจุบัน

     
 Gallery