สถานที่ท่องเที่ยว

วัดสำโรง

Date Feb 18, 2019

วัดสำโรง

ที่ตั้ง : 20 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย (บางกรวย) ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
วัดสำโรง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2395 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างวัด อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ลักษณะทรงไทยมีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น เป็นอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างแทนหลังเก่า กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยสุโขทัยปางสมาธิ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยอยู่ที่วิหารด้วย

 
 Gallery