สถานที่ท่องเที่ยว

วัดสวนใหญ่

Date Feb 18, 2019

วัดสวนใหญ่

ที่ตั้ง : 63 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 
แต่เดิม วัดสวนใหญ่อยู่กลางดงไม้หนาแน่น ชาวบ้านในครั้งนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช 2375 ปลายสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ เรียกกันว่า วัดใหม่ ปัจจุบันมีพระจำพรรษา 9 รูปต่อมาได้มีการสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม ทำให้วัดดูกว้างขวางโอ่โถงขึ้นจึง เรียกกันว่า วัดสวนใหญ่ มีถนนตัดเล็กๆ ตัดผ่านจากวัดกล้วย ซึ่งอยู่ใกล้กันเข้ามาทางด้านข้างโบสถ์ผ่านออกหลังโบสถ์สู่ถนนบางกรวยเป็นถนนประจำของผู้คนในละแวกนี้
 
อุโบสถของวัดเพิ่งสร้างในปัจจุบันแทนอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลา รูปทรงเป็นอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน 2 ชั้น ลด 2 ชั้น มีมุกหน้า-หลัง หน้าบรรณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ถัดลงมาเป็นครุฑา หน้าบรรณ ด้านหลังเป็นรูปเทพยดาถือพระขรรค์อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป ถัดลงมาเป็นหงส์อยู่ด้านล่างประตูและหน้าต่างอุโบสถตกแต่งเป็นทรงมงกุฎ ทุกบานประตูและหน้าต่างแกะสลักรูปทวารบานเหยียบบนไหล่ยักษ์และสัตว์หิมพานต์ต่างๆ เช่น สิงห์ หนุมาน ลิง
 
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช พุทธลักษณะงดงาม มีพระพุทธรูปอื่นๆ ตั้งลดหลั่นเป็นระเบียบอีกหลายองค์ รวมทั้งพระอัครสาวกซ้าย-ขวา คือ พระมหาโมคคัลลานะและพระสารีบุตร รายรอบภายในอุโบสถเรียบง่ายด้วยพื้นผนังสีขาวโดดเด่นด้วยลวดลายบานประตูและหน้าต่าง ด้านข้างของอุโบสถมีวิหารสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไป ถัดจากวิหารสมเด็จโตเป็นศาลาการเปรียญซึ่งด้านล่างใช้เป็นหอฉันท์ ต่อจากนั้นเป็นกุฏิพระซึ่งสร้างอย่างเรียบง่ายแต่น่าอยู่สบายเข้ากับบรรยากาศของวัดในสวนแห่งนี้

 
 Gallery