ข่าวประกวดราคา
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด CLICKTop
Back
File Manager
Loading the player ...