ประกาศต่างๆ
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณธกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน


เทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุชนสุชาวดี และชุมชนวัดชลอ หมู่ ๓ รายละเอียด CLICKTop
Back
File Manager
Loading the player ...