ประกาศต่างๆ
  รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน


๑. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดท่าบางสีทอง CLICK

๒. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านรัตนวรรณ CLICK

๓. ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา CLICKTop
Back
File Manager
Loading the player ...